Porttiteatteri treenaa uutta esitystä…

Metsä minussa


Porttiteatterin Metsä minussa on rikostaustaisten esiintyjien dokumentaarinen esitys ihmisen luontosuhteesta.

Metsä minussa on vankilassa olevien ja sieltä vapautuneiden porttiteatterilaisten kanssa yhteisöllisesti toteutettava esitys, joka tutkii luontosuhdetta.

Luonnon elvyttävä voima on monien elämässä kulkenut mukana lapsuudesta asti ja suhteet eläimiin ovat olleet merkittäviä ja voimaannuttavia. Porttiteatterin historian varrella nämä tarinat ja kokemukset ovat tulleet ryhmässä usein esiin. Pitkät ajat laitoksessa ovat usein katkaisseet nämä suhteet ja kaipuu luontoon on usein ollut vahvasti läsnä.

Metsä minussa -esitys tutkii luonnon jättämää jälkeä meissä. Se avaa aistikokemuksia ja muistoja, jotka ylittävät järjellisen analyysin, vievät meidät kehollisuuden ja hiljaisuuden kokemuksiin. Luontokokemus ja yhteys luontoon on meille kaikille lähtökohtaisesti tasa-arvoinen. Kaipuu olemisen tapaan, jossa saa toteutua ilman muitten arvottavaa katsetta on vahva.

”Saaren jylhät kallioseinät tuntuvat täällä niin kylmiltä ja kaukaisilta. Raivoisat aallot huuhtovat kitukasvuisten puiden juuria kuin haluten repiä kaiken kasvuston irti. Laiturilankut älkää tummuko unohdukseen, älkää lahotko odotuksen vuoksi.”

ohjaus Tuija Minkkinen
musiikki, äänidramaturgi Sanna Salmenkallio
dramaturgi Rosa-Maria Perä
kuva Ville Tanttu
esiintyjät porttiteatterilaiset

Porttiteatteri on helsinkiläinen ammattilaisvetoinen vankilasta vapautuvien teatteri. Sen dokumentaariset esitykset voidaan nähdä yhteiskunnallisina puheenvuoroina, joissa maailmaa tarkastellaan vankilasta vapautuvien henkilöiden silmin.

Porttiteatteri tuottaa suomalaisittain poikkeuksellista ja uudenlaista teatteria. Kun teatterin ammattilaiset kohtaavat vankilasta vapautuvien ja muiden rikosseuraamusasiakkaiden elämäntilanteita ja -tuntoja, syntyy erityislaatuista näyttämöestetiikkaa.

Porttiteatterin taiteellis-pedagogisesta konseptista vastaavat Tuija Minkkinen ja Sanna Salmenkallio