Tietoa Porttiteatterista

Porttiteatteri on helsinkiläinen ammattilaisvetoinen vankilasta vapautuvien teatteri, joka tuottaa taiteellisesti korkeatasoista teatteria. Teatteri tuottaa 1-2 ensi-iltaa vuodessa ja vuotuiset esittävän vankilataiteen Porttiteatterifestivaalit, sekä järjestää työpajoja vankiloissa.

Porttiteatterin esitykset pyrkivät uudistamaan taiteentekijöiden ja kokijoiden taidekäsityksiä ja luomaan tilaa monimuotoisuudelle teatterikentällä. Samalla ne antavat oman kommenttinsa nykyteatterikenttään ja dokumenttiteatteriin. Esitykset voidaan nähdä yhteiskunnallisina puheenvuoroina, joissa maailmaa tarkastellaan vankilasta vapautuvien silmin.

Porttiteatterin tavoitteena on saada joukko perinteisesti kulttuuripalvelujen ulottumattomiin jääviä henkilöitä taidetoiminnan pariin. Työpajatoiminnan kautta Porttiteatteri rakentaa yhteyksiä vankilan ja sen ulkopuolisen yhteiskunnan välille. Porttiteatterin tavoitteena on sitouttaa vapautumisvaiheessa olevia vankeja teatteritoimintaan pitkällä tähtäimellä ja mahdollistaa osallistujilleen irrottautumisen rikollisen identiteetistä. Toiminnassa on vuosittain mukana 15–25 rikostaustaista kokemusasiantuntija-esiintyjää.

Julkisen esitystoimintansa kautta Porttiteatteri vähentää lainrikkojiin kohdistuvaa leimaa, ja näin ehkäisee myös uusintarikollisuutta. Se tarjoaa suurelle yleisölle mahdollisuuden katsoa maailmaa vankilasta vapautuvien silmin. Samalla tehdään näkyviksi heidän oikeutensa kansalaisina ja asukkaina.

Poikkeuksellinen entisten vankien ja taiteilijoiden muodostama yhteisö muodostaa Porttiteatterin koko toiminnan ytimen ja taiteellisen erityislaadun.

Porttiteatterin toimintakertomus

2015

Helmikuu – joulukuu 2015

Porttiteatterin perusti helmikuussa 2015 Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija Jussi Lehtonen, joka toimi ryhmän vetäjänä sen ensimmäisen toimintavuoden ajan yhteistyössä teatteripedagogi Tuija Minkkisen ja säveltäjä Sanna Salmenkallion kanssa. Aloitteen ryhmän perustamisesta teki Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. Porttiteatterin ensimmäinen demoesitys pidettiin Kansallisteatterilla toukokuussa 2015 ja seuraavana syksynä porttiteatterilaiset olivat mukana Vapauden kauhu -esityksessä.

Vapauden kauhu -projektin aikana kävi ilmeiseksi, että Porttiteatterille oli suuri tilaus, joten sen toiminta päätettiin vakiinnuttaa. Ryhmän vetäjiksi ryhtyivät toiminnassa alusta alkaen mukana olleet Tuija Minkkinen ja Sanna Salmenkallio. Uusi itsenäinen produktio päätettiin tehdä kevään 2016 aikana.

Joulukuussa 2015 Porttiteatteriin rekrytoitiin uusia ihmisiä Helsingin Diakonissalaitoksen ja KRIS Etelä-Suomi ry:n kautta. Porttiteatterissa aloitti tammikuussa 2016 neljätoista rikostaustaista henkilöä. SäveltäjSanna Salmenkallio ja ohjaaja Tuija Minkkinen jatkoivat Porttiteatterin vetäjinä. Mukaan tuli kaksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun erillisiä pedagogisia opintoja suorittavaa opetustyöharjoittelijaa, näyttelijät Hanna Seppä ja Elina Ylisuvanto. Tämä mahdollisti yhteistyön Teatterikorkeakoulun kanssa ja Teatterikorkeakoulu tarjosi Porttiteatterille harjoitustilat.

2016 

Tammikuu – toukokuu 2016

Tammikuussa 2016 Porttiteatteri alkoi työstää Paavo Haavikon Kullervon tarina -näytelmätekstiä. Ohjaaja Tuija Minkkisen johdolla alettiin tutkia tekstiin sopivaa esittämisen tapaa. Ryhmäytyminen ja porttiteatterilaisten omien ilmaisullisten vahvuuksien löytäminen oli tekemisen keskiössä.

Pian päätetiinkin järjestää Kullervon tarina -esityksen ympärille esittävän vankilataiteen Porttiteatterifestivaali, jotta vankilataide pääsisi mahdollisimman monipuolisesti esiin.

Porttiteatteri teki teatterivierailun Kansallisteatteriin katsomaan Paavo Westerbergin Mahdolliset maailmat -esitystä.

Porttiteatterilaiset ovat säveltäjä Sanna Salmenkallion johdolla tehneet musiikkia alusta alkaen. Kullervon tarinan kohdalla sama linja jatkui. Samaan aikaan Haavikon tekstiä tuotiin harjoituksiin. Harjoituksissa tekstille haettiin kaikupohjaa esiintyjien omasta kokemustodellisuudesta. Huhtikuussa Haavikon tekstiä alettiin työstää kohtausharjoituksin. Varsinainen esitys sai muodon.

Porttiteatteri tuotti Kansallisteatterin Lavaklubille esittävän vankilataiteen festivaalin 11.-12.5.2016. Kullervon tarina sai festivaalilla ensi-iltansa. Festivaalilla nähtiin myös stand up-koomikko Miika Petterssonin tragikoominen monologi ”Vedet silmissä”, Rap-artisti Elinkautinen Crew Nina, K.O., MC Esp ja Hursti, sekä rockbändi Roadscrew. Festivaali herätti suurta kiinnostusta ja oli loppuunmyyty. Festivaali päätettiin järjestää vuosittain.

Kullervon tarina esitettiin yhteensä viisi kertaa. Kerran Teatterikorkeakoululla, kolme kertaa, Kansallisteatterin Lavaklubilla ja kerran Lapinlahden lähteessä osana Mental Health Week tapahtumaa.  Porttiteatteri järjesti loppukaronkan Shakta-joogakoululla.

Porttiteatteri päätti järjestäytyä omaksi yhdistyksekseen ja sen seurauksena Porttiteatteri ry perustettiin.

Kansallisteatterilla tiistaina 10. toukokuuta 2016. Hallitukseen valittiin teatteriseurueesta ohjaaja Tuija Minkkinen, esiintyjä ja kokemusasiantuntija Kari Wiippola sekä säveltäjä Sanna Salmenkallio. Lisäksi hallitukseen valittiin Sanna Väyrynen (Kriminaalihuollon tukisäätiö), Miika Pettersson (KRIS- Etelä-Suomi), Jouko Karjalainen (SuojaPirtti ry), Sinikka Kaakkurinniemi (Suomen Mielenterveysseura), Henrik Linderborg (RISE), Roosa Vaverka (Kansallisteatterin kiertuenäyttämö), Kirsti Rinta-Panttila (Helsingin diakonissalaitos) ja Laura Menard (Helsingin yliopisto) sekä Hanna Seppä (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu).

Elokuu 2016

Porttiteatteri jatkoi toimintaansa. Neljän päivän intensiivityöpajassa tutkimme yhdessä porttiteatterilaisten kanssa armon käsitettä. Työstimme äänimaailmaa armoa käsitteleviin runoihin. Teimme harjoitteita, joissa jokainen sai esiintyä armon asiantuntijana. Esiin nousi kiinnostavia teemoja, kuten armon ja armahduksen välinen ero, synnin ja rikoksen erottaminen, armo arjessa ja elämän viisautena, armo-armottomuus, armo sukupolvien välisenä keskusteluna, armo vahvana elämänsuunnan muuttavana kokemuksena ja armo uskonnollisena tunteena.

Syyskuu 2016

Porttiteatterin vetäjät Salmenkallio ja Minkkinen aloittivat kuukauden mittaisen teatterityöpajatyöskentelyn Suomenlinnan avovankilassa. Työpajojen seurauksena kahdeksan uutta porttiteatterilaista aloitti ryhmässä. Ryhmäytyminen uusien kanssa aloitettiin Minkkisen johdolla. Teatterintekemisen eri osa-alueiden harjoittamista kuten: fyysistä ilmaisua, puhetaitoa, äänenkäyttöä, musiikkia, kontakti-ja ryhmätyötaitoja, luovaa kirjoittamista, sanatonta ilmaisua ja tunteitten kohtaamista draamallisissa tilanteissa myös jatkettiin Salmenkallion, Minkkisen ja opetustyöharjoittelija, näyttelijä Hanna Sepän ohjauksessa.

Lokakuu 2016

Porttiteatteria alkoi harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Armo-aihetta lähestyttiin yhteisöllisestä lähtökohdasta, joka tarkoitti sitä että aiheita ja näkökulmia etsittiin yhteisön jäsenten keskuudesta. ARMO(A) demo-esityksen käsikirjotusta työstettiin yhdessä ryhmän kanssa. Porttiteatterin syksyssä vierailevina ohjaajina on ollut muusikko Jukka Orma, sekä tekstityöläisenä kirjallisuuden opiskelija, kustannustoimittaja Titta Minkkinen.

Marraskuu 2016

Minkkinen aloitti Porttiteatterin teatterityöpaja toiminnan Vantaan avovankilassa työparinaan teatteripedagogi Annukka Valo. ARMO(A) demoesityksen käsikirjoitus valmistui ja esityksen harjoitukset aloitettiin.

Joulukuu 2016

Porttiteatteri esitti ARMO(A) demo-esityksen Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla sekä Kansallisteatterin Lavaklubilla Vapauden kauhu kirjan julkistamistilaisuudessa. Porttiteatteri kävi katsomassa Kansallisteatterin Sumu esityksen

 2017

Tammikuu-huhtikuu 2017

Porttiteatteri teki yhteistyötä keväällä 2017 Paavalin seurakunnan kanssa. Esitys ARMO(A) nähtiin Paavalin kirkossa hiljaisella viikolla 10.-12.4.2017. Armon teema nousi uskonpuhdistuksen juhlavuoden pohjalta.

Esitys oli uskonnollisesti sitoutumaton. Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala antoi Porttiteatterille vapauden tulkita Armon käsitettä. Esityksellä oli yhteisöllinen lähtökohta, joka tarkoittaa sitä, että se etsi aiheita ja näkökulmia yhteisö jäsenten keskuudesta.

ARMO(A)-esitys pohti armon ja armottomuuden kokemuksia arkisissa tilanteissa, hädän hetkellä sekä pitkissä henkisissä ja hengellisissä prosesseissa. Siinä käsiteltiin armoa itseä, lähimpiämme ja tuntemattomia kohtaan.

Esityksen materiaalia alettin tuottamaan ryhmässä jo syksyn 2016 aikana.

ARMO(A) -esitys rakennetiin osittain syksyllä syntyneen materiaalin pohjalle, kuitenkin niin, että esitys oli vahvasti tilalähtöinen.

Suuri kirkkotila ja kirkon kaikuisa akustiikka antoivat poikkeukselliset puitteet teatteriesitykselle. Siinä puheen rinnalle isoon asemaan nousivat sanaton ilmaisu, tilan dynaaminen käyttö, äänet ja suuret kuvat.

Esityksen näki noin 750 katsojaa.

Porttiteatterissa aloitti osa-aikainen tuottaja Heidi Yli-Yrjänäinen

Toukokuu 2017

Porttiteatteri valmisti teatterimusiikista koostuvan esityksen, joka piti sisällään Kullervon tarina ja ARMO(A) -esityksiin tehtyjä lauluja sekä kaksi uutta sävellystä. Musiikkiesityksellä Porttiteatteri keikkaili Mental Health Art-päivillä Lapinlahden lähteellä 20.5.17 sekä tuottamallaan kaksi päiväisellä Porttiteatterifestvaaleilla Kansallisteatterin Lavaklubilla 23. ja 24.5.17. Porttiteatteri järjesti loppupurun, jossa reflektoitiin osallistujien henkilökohtaisia tavoitteita suhteessa alkutilanteeseen sekä käytiin sen hetkistä elämäntilannetta ja jatkoa läpi.

Elokuu- syyskuu 2017

Porttiteatteri jatkoi teatterityöpajatoimintaa Suomenlinnan avovankilassa, ja rekrytoi kuusi uutta vapautumisvaiheessa olevaa vankia toimintaansa mukaan. Ryhmäytyminen sekä Joulutarinoita –esityksen (Ensi-ilta 6.12.2017 Koko Teatterissa) työstäminen aloitettiin ohjaajan, muusikon ja dramaturgin johdolla.

Joulutarinoita on tragikoominen esitys erilaisista joulukokemuksista vankilassa ja sen ulkopuolella. Esitys tutkii kontrasteja ja odotuksia jotka usein kulminoituvat jouluun. Siinä rinnastetaan idyllisiä, traagisia, satumaisia, yksinäisiä ja yhteisöllisiä kuvia vankilasta ja muurien ulkopuolelta. Suuri osa vangeista on tavallisia vanhempia, isovanhempia, perheitten ja ystäväpiirien jäseniä. Joulu nostaa kaikkien tunteet pintaan.

Esityksen materiaali kerätään osittain syksyn vankilatyöpajoissa. Säveltäjän johdolla rikostaustaiset näyttelijät myös luovat yhdessä uusia joululauluja.

Joulutarinoita -lyhytelokuvan tuotantoneuvottelut ja ennakkosuunnitelu aloitettiin.