Taide toimii tukikeppinä elämänpolulla

“Tää on mulle ensimmäinen paikka, johon mä oon kiinnittynyt” 

Pitkästä rikoskierteestä irtautuminen on usein haastavaa ja rikosten uusimisen tilastot ovat korkeat. Paikan löytäminen yhteiskunnastamme voi olla haasteellista rikostuomion jälkeen.  Häpeä omasta taustasta ja stigma, vaikeuttavat omalta osaltaan integroitumista takaisin yhteiskuntaan. Taiteen tekeminen ja teatteri yhteisöön kiinnittyminen voivat toimia apukeinona rikoksista irrottautumisessa ja päihteettömän elämäntavan löytymisessä.

Monien tutkimusten mukaan taiteen tekeminen voi vahvistaa mielen hyvinvointia. Osallistavan ja yhteisöllisen taiteen tutkimuksissa on havaittu, että taide lisää sosiaalista vuorovaikutusta ja luottamusta. Taiteen tekeminen tarjoaa osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Taiteen tekeminen voi helpottaa myös esimerkiksi tunnesäätelytaitoja ja ihmisten välistä kanssakäymistä. Taiteen kautta voi löytää yhteisön, johon kiinnittyä ja jonka avulla voi saada arvokasta sisältöä arkeen. Yhteisöön kiinnittyminen voi lisätä kokemuksia siitä, että on osallisena jossakin, itselleen arvokkaassa yhteisössä.

Porttiteatteri on antanut mulle paljon sisältöä arkeen, on kivaa, kun on joku paikka minne mennä”

Porttiteatteri tarjoaa päihteettömän ja rikoksettoman yhteisön, jossa tarjotaan mahdollisuuksia erilaisten ulottuvuuksien löytymiseen elämässä.  Porttiteatterin työntekijät jalkautuvat vankiloihin ja erilaisiin kohtaamispaikkoihin kertomaan toiminnasta ja etsimään uusia jäseniä.  Ainoa edellytys mukaan pääsemiselle on rikostausta, aikaisempaa kokemusta teatterin tekemisestä ei tarvitse olla. Porttiteatterissa työskentelee ohjaaja-pedagogi, säveltäjä, dramaturgi, sosiaaliohjaaja sekä vertaisohjaaja. 

Puolivuosittain porttiteatterin toimintaan tulee mukaan uusia jäseniä, monet jäävät pidemmäksi aikaa porttiteatterin toimintaan.

Porttiteatteri ja sen ainutlaatuisuus

Usein teatteriharjoituksissa saadaan nauraa yhdessä vatsa kippurassa ja toisinaan taas herkistyä suurien tunteiden äärelle. Kaikenlaisille tunteille on teatteriharjoituksessa tilaa ja niitä voi jakaa yhdessä avoimesti. 

Itse olen pitänyt kiinnostavampina harjoituksia, joissa ollaan erilaisissa tunnetiloissa. Erilaisia tunteita voi olla esimerkiksi vaikeaa havaita, miltä ne tuntuvat tai miten ne näyttäytyvät kehossa. Harjoitusten avulla voi yhdessä opetella tunnistamaan erilaisia tunteita ja käydä niitä läpi, usein pinnan alta saattaa paljastua kipeitäkin muistoja. 

Kipeiden muistojen läpi käyminen voi edesauttaa oman elämän haasteiden käsittelyssä ja joskus saattaa paljastua tiedostamattomiakin tunteita.  Monet harjoitteet voivat auttaa ihan tavallisista arkipäivän tilanteista selviämiseen, kuten siihen miten aggressioitaan voi hallita paremmin. Treeneissä tehtävät kirjoitusharjoitukset auttavat menneisyyden käsittelyssä ja harjoitusten avulla voi tulla näkyväksi muille omana itsenään. Tosille on helpompi ilmaista itseään kirjoittamisen avulla, puhuminen voi tuntua haastavammalta. 

“Oon usein saanut avun monenlaiseen asiaan tämän teatteriyhteisön kautta”

Ennen kaikkea teatteri harjoitukset tarjoavat paljon onnistumisen kokemuksia ja itsestään voi löytää uusia puolia teatterin avulla, itsetunto vahvistuu ja rohkeus ja avoimuus lisääntyy. 

Todella monet ryhmäläiset kertoivat, että ovat kirjoittaneet pöytälaatikkoon paljon tekstiä vuosien varrella.  Tekstejä on paljon hyödynnetty dokumentaarisissa esityksissä ja niistä on tehty musiikki kappaleita. Usein hämmennyn iloisesti, kun joku tulee rohkeasti kertomaan, että “hei, mä oon tehnyt tällaisen, kuunnelkaa tätä”. 

Porttiteatterin ilmapiiri on rohkaiseva ja olen kokenut, että siellä voi tuoda turvallisesti esille itseään. Lahjakkuuden määrä on valtava porttiteatterin toimintaan osallistuvilla. Monilla on taitoja, jota ei ole päässyt tuomaan esille missään, siksi onkin hienoa, että porttiteatterin avulla saadaan taidot esille. Siitä saavat nauttia myös katsojat, erilaisten esitysten muodossa.

Teatterin tekeminen yhdistää sosiaaliohjaajan ryhmään

Sosiaaliohjaaja on aina mukana teatteri harjoituksissa ja se on muodostunut todella tärkeäksi tavaksi kohdata ihmisiä. Usein ihmiset joutuvat itse löytämään sosiaalialan palveluiden luokse, mutta porttiteatterissa sosiaaliohjaaja on siellä missä ihmiset ovat. Uskon, että sosiaaliohjaajaa on helpompi lähestyä avun tarpeen kanssa, jos on tehty yhteisiä teatteriharjoitteita ja sosiaaliohjaaja on ollut mukana heittäytymässä, yhteisön jäsenenä.  Yhteisen tekemisen kautta tutustuu ihan eri tavalla ja yhdessä voi työstää arkaluontoisempiakin asioita, koska luottamus on syntynyt. 

Sosiaaliohjaajana minulle on suuri rikkaus saada työskennellä paikassa, jossa monenlainen ammattitaito yhdistyy. Koen, että olemme saaneet sulautettua yhteen taiteen ja sosiaalialan vahvuudet erittäin hienosti. Pystymme myös työyhteisössämme hyödyntämään toistemme ammatillisia voimavaroja. Meitä kaikkia yhdistää kuitenkin halu olla ihmisten tukena ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voi löytää oman äänensä ja paikkansa maailmassa.

Roosa Ikonen, Porttiteatterin sosiaaliohjaaja