TIETOA MEISTÄ

Porttiteatteri on vapautumisvaiheessa olevien ja jo vapautuneiden vankien yhteisöteatteri, jota johtaa taiteen ammattilaiset, heidän lisäkseen yhteisöön kuuluu vertaisohjaajia ja sosiaaliohjaaja.

Porttiteatterissa löydät luottamuksellisen yhteisön, jossa voit olla juuri sitä mitä olet! Portin treenit, esitykset, yhteiset ajanvietot ja edustus ovat päihteetöntä toimintaa.

Missio

 • Porttiteatteri on helsinkiläinen ammattilaisvetoinen vankilasta vapautuvien teatteri. Porttiteatteri tuottaa taiteellisesti korkeatasoista, kiinnostavaa teatteria. Esitykset voidaan nähdä yhteiskunnallisina puheenvuoroina, joissa maailmaa tarkastellaan vankilasta vapautuvien henkilöiden silmin.
 • Porttiteatterin toiminta on vakiintunut osana helsinkiläistä kulttuuritarjontaa. Se toimii nykyään Helsingin Kaapelitehtaalla ja tuottaa esitykset yhteistyössä helsinkiläisten teattereiden kanssa.
 • Porttiteatterin tavoitteena on saada joukko perinteisesti kulttuuripalvelujen ulottumattomiin jääviä henkilöitä taidetoiminnan pariin. Työpajatoiminnan kautta Porttiteatteri rakentaa yhteyksiä vankilan ja sen ulkopuolisen yhteiskunnan välille.
 • Julkisen esitystoimintansa kautta Porttiteatteri vähentää lainrikkojiin kohdistuvaa leimaa, ja näin ehkäisee myös uusintarikollisuutta. Se tarjoaa suurelle yleisölle mahdollisuuden katsoa maailmaa vankilasta vapautuvien silmin. Samalla tehdään näkyviksi heidän oikeutensa kansalaisina ja asukkaina. 
 • Porttiteatterin esitykset pyrkivät uudistamaan taiteentekijöiden ja kokijoiden taidekäsityksiä ja luomaan tilaa monimuotoisuudelle teatterikentällä. Samalla ne antavat oman kommenttinsa nykyteatterikenttään ja dokumenttiteatteriin.
 • Porttiteatterin vetäjinä toimivat kokeneet taiteen ammattilaiset, joilta löytyy myös toiminnassa tarvittavaa taiteellis-pedagogista osaamista.
 • Rikollisen identiteetistä irrottautuminen, uusien vahvuuksien löytäminen sekä yhteisön kehittäminen ovat Porttiteatterin toiminnan ytimessä.
 • Porttiteatterin toiminta sijoittuu vankilasta siviiliin siirtymisen kriittisessä nivelvaiheessa ja näin teatteritoimintaan osallistuvat ovat yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa. Tästä taustasta tulevien esiintyjien elämäntilanteet ovat usein haasteellisia ja vaikuttavat heidän osallistumismahdollisuuksiin. Porttiteatteri juurruttaa sensitiivistä sosiaaliohjausta osaksi toimintaa sekä laajentaa verkostoaan myös sosiaali-alan toimijoiden järjestöpuolella. Pyrkimyksenä on mahdollistaa yhä useampien uusien rikostaustaisen kiinnittymisen jatkossa Porttiteatterin toimintaan.
 • Porttiteatteri valmistaa taiteellisesti kiinnostavia ja korkeatasoisia ensi-iltoja 2 kertaa vuodessa ja järjestää työpajoja vankiloissa sekä rikostaustaisia henkilöitä palvelevissa päiväkeskuksissa. Porttiteatterin tavoitteena on sitouttaa vapautumisvaiheessa olevia vankeja teatteritoimintaan pitkällä tähtäimellä ja mahdollistaa osallistujilleen irrottautumisen rikollisen identiteetistä. 
 • Porttiteatterin esitystoiminnassa on vuosittain mukana 30-40 rikostaustaustaista esiintyjää ja lisäksi työpajatoiminta avovankiloissa sekä muissa rikostaustaisia palvelevissa päivätoimintakeskuksissa tavoittanee vuosittain n. 100 rikostaustaista henkilöä. Porttiteatterilla on laaja ja kasvava yhteistyöverkosto, johon kuuluu helsinkiläisiä kulttuuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä rikosseuraamusalan toimijoita. 
 • Poikkeuksellinen entisten vankien ja taiteilijoiden muodostama yhteisö muodostaa Porttiteatterin koko toiminnan ytimen ja taiteellisen erityislaadun.

Työntekijät:

 • Porttiteatterin taiteellinen vastaava, johtava toimihenkilö Tuija Minkkinen
 • Toinen taiteellinen vastaava Sanna Salmenkallio
 • Vieraileva dramaturgi, teatteriopettaja Rosa-Maria Perä
 • Sosiaaliohjaaja, yhteisötyöntekijä Noora ”Norppa” Siljander
 • Vertaisohjaaja Toni